Տնային աշխատանքներ · Աշխարհագրություն · Ընդհանուր

Աշխատանք ինտերակտիվ քարտեզներով

  1. ՀՀ օգտակար հանածոների քարտեզ-նշել հետևյալ օգտակար հանածոների հանքավայրերը. ոսկի, պղինձ, մոլիբդեն, երկաթ, տուֆ, հանքային ջրեր: 

Կարմիր գույնով նշել եմ տուֆը

Կանաչ գույնով նշել եմ երկաթը

Կապույտ գույնով նույնպես նշել եմ երկաթը

Դեղին գույնով նշել եմ ոսկին

Բաց կապույտով նշել եմ հանքային ջրերը

Վարդագույնով նշել եմ պղինձը

2. ՀՀ գետային ցանցի քարտեզ-նշել հետևյալ գետերի անունը, երկարությունը, ակունքն ու գետաբերանը-Ախուրյան, Քասախ, Հրազդան Արփա, Որորտան, Ողջի, Փամբակ, Ձորագետ, Դեբեդ, Աղստև:

Կարմիրով նշել եմ Ախուրյան գետը։ Երկարությունը 186կմ է

Կապույտ գույնով նշել եմ Քասախ գետը։ Երկարությունը 89 կմ է։

Կանաչով նշել եմ Հրազդան Արփա գետը։ Երկարությունը 141կմ է։

Դեղինով նշել եմ Ողջին։ Երկարությունը 85կմ է։

Վարդագույնով նշել եմ Որոտանը։ Երկարությունը 178կմ է։

Մանուշակագույնով նշել եմ Փամբակը։ Երկարությունը 86 կմ է։

Բաց վարդագույնով նշել եմ Ձորագետը։ Երկարությունը 67 կմ է։

Մուգ կանաչ գույնով նշել եմ Դեբետը։ Երկարությունը 176կմ է։

Երկնագույնով նշել եմ Աղստևը։ Երկարությունը 133 կմ է։

ՀՀ ռելիեֆի քարտեզ-նշել
ա) հետևյալ լեռնաշղթաները. Վիրահայոց, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Արեգունու, Սևանի և Արևելյան Սևանի, Վայքի, Զանգեզուրի.

Վիրահայոց-կարմիր

Բազումի-նարնջագույն

Փամբակի-դեղին

Գուգարաց-կանաչ

Սևանի լեռներ — կապույտ

Արևելյան Սևանի լեռներ — երկնագույն

Վայք-Սև

բ) հետևյալ հրաբխային լեռնավահանները. Եղնախաղի, Ջավախքի, Արագած, Գեղամա, Վարդենիսի, Սյունիքի: 

Եղնախաղ- կարմիր

Ջավախք-Դեղին

Արագած-նարնջագույն

Գեղամա լեռներ-կանաչ

Վարդենիսի լեռներ-կապույտ

Սյունիքի — մանուշակագույն

4. Նշել ՀՀ լանդշաֆտները- առանձնացնելով տվյալ լանդշաֆտին բնորոշ բուսական ու կենդականական աշխարհը, կլիմայական պայմանները, հողերը, տարածման բարձրությունները: 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s